Soğutma Kulesi

Soğutma kulesi atmosferik cihazdır. Kulede dolaşan suyun üzerinden hava geçirilmesi ve meydana gelen buharlaşma ile atmosfere ısı atılır, Bu sistemde kuleye giren sıcak su dolgular üzerine aşağı yönde püskürtülür, hava ise aşağıdan yukarı doğru haraket eder. Böylece dolgu üzerinden aşağıya doğru süzülen su üzerinden buharlaşma sağlanır.. Soğutma kulesi içerisine giren su yaş termometre şartlarına bağlı olarak soğutulmuş olur.

Su soğutma kulesi karşı, çapraz yada paralel akışlı olabilir. İmas A.Ş. tarafından üretilen soğutma kulesi karşı akışlı olarak dizayn edilmektedir. Karşı akışlı kuleler, soğutma performanslarının yüksek, enerji tüketimlerinin düşük ve yaş termometre sıcaklığına yaklaşımda daha başarılı olması gibi sebeplerden tercih edilmektedir

Su soğutma kulesi endüstriyel ve konfora yönelik klima uygulamaları ile proseste ihtiyaç duyulan soğuk suyu karşılamak amacı ile kullanılır. Özellikle endüstriyel proseslerde çok soğuk suların gerekmediği durumlarda yaygın olarak kullanılan soğutma kulesi, işletme maliyeti düşük, çevreci bir sistemdir. Sulu tip kondansere sahip, soğutucuların ısıyı attığı su kaynağı olarak ta vazgeçilmez bir ekipmandır. Özellikle su kaynaklı chiller ve vrf sistemleri, santrifüj chiller, absorption chiller gibi sistem çözümlerinde enerji verimliliği yüksek soğutma imkanı sağlarlar.

 

Soğutma Kulesi Çeşitleri

Soğutma kulesi temelde kapalı ve açık tip olarak ikiye ayrılmakla beraber, hava akışının sağlandığı fan tipine göre de değerlendirilir. Aksiyel fanlar genelde soğutma kulesi üzerinde çekişe çalışırken, radial fanlar alt kısımda bulunur ve itişe çalışırlar. Temelde soğutma kulesi çalışma prensibinde fark oluşturmamakla birlikte radial fanlar daha sessiz çalışmakta ve daha yüksek basınçlar üretebilmektedir. Aksiyel fanların ise enerji tüketimleri daha düşüktür. Ancak esas olan yapılan tasarımın bütünlüğüdür.

1 – Açık Tip Su Soğutma Kulesi
Açık devre soğutma kulesi en çok kullanılan kule modelidir. Bu tip kulelerde soğutulan su direkt atmosphere açıktır ve hava, fan yardımı ile soğutma kulesi içerisinde haraket eder. Buharlaşan su ile ısı doğrudan atmosfere atılır. Soğutulan su atmosfer şartları ve çevresel kirlilikten doğrudan etkilenmektedir. Bu durum, soğutma işleminin yapılacağı yerde olumsuz etkilere sebep olacaksa gereken önlemler alınmalıdır.

soğutma kulesi

Açık Tip Su Soğutma Kulesi Örnekleri

soğutma kulesi
Soğutma Kulesi – Aksiyal Fanlı Açık Tip
soğutma kulesi
Soğutma Kulesi – Radyal Fanlı Açık Tip

İMAS SOĞUTMA KULESİ ÜRÜNLERİNİ DETAYLI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ…


2 – Kapalı Tip Su Soğutma Kulesi
Bu soğutma kulesi tipinde kondanserden yada prosesten gelen su, kule içerisinde boru demeti şeklindeki serpantinden geçirilir. Bunun haricinde soğutma kulesi içerisinde aynı açık kulede olduğu gibi çalışan bir soğutma devresi daha vardır. Bu devrede soğutulmuş ve kule havuzunda hazır bekleyen su, pompa ile emilerek üst kısımda serpantin üzerine püskürtülmektedir. Böylece kapalı serpantin içerisinden geçen su soğutulmuş olur. Açık devredeki su serpantin yüzeylerinden aşağı doğru süzülürken, fanlar yardımı ile serpantin üzerinden hava geçirilerek buharlaşma sağlanır ve ısı atmosfere atılır. Böylece su, kule havuzuna düşene kadar tekrar soğutulmuş olur. Kapalı devre soğutma kulesi tipinin en büyük özelliği proses suyunun atmosphere açık olmaması sebebi ile şartlandırılabilir olması ve sürekli temiz kalmasıdır. Kışın da soğutma ihtiyacı olan sistemlerde yazın kullanılan mekanik soğutma devreden çıkartılıp doğrudan kule ile doğal soğutma yapılabilir.

soğutma kulesi

 

Kapalı Tip Su Soğutma Kulesi Örnekleri

Soğutma Kulesi Yapısı

soğutma kulesi
soğutma kulesi ana gövde

1 – Soğutma Kulesi Ana Gövde
Soğutma kulesi gövdelerinin yapımında kabul edilmiş standart konstrüksiyon, daldırma galvaniz çelik panellerin cıvata ve somunlarla birleştirilmesinden oluşmaktadır. Modüler bir sisteme göre yapılmış olan dizaynda, kapasitenin büyümesi ile panellerin sayısı artmaktadır. Bu yapı diğer taşıyıcı sistemlere göre oldukça üstün özelliklere sahiptir. Çökme, kırılma, çatlama, yangın, güneşin olumsuz etkileri gibi birçok faktör elemine edilmiş olur. Atmosfer şartlarında korozyona karşı daldırma galvaniz işleminden geçen paneller ayrıca özel elektrostatik toz boya ile de koruma altına alınır. Böylece oldukça dirençli hale gelen kuleler, ortam şartları ile rahatlıkla mücadele eder ve uzun süre bakım gerektirmeden hizmet ederler.

2 – Soğutma Kulesi Dolgu Malzemesi
Isı transfer alanı maksimum olan dolgu malzemesi, PVC’den yapılmaktadır. Su ve havanın akışından en çok ısı transferini sağlayacak özel bir formda imal edilen PVC tabakaları kolayca monte edilmelerine ve sökülmelerine olanak sağlayan bir dizaynla karkasın içine yerleştirilmiştir. Soğutma kulesi dolgusunun yüksekliği, en iyi hava dağılımı ve ısı transferini sağlayacak şekilde optimum olarak belirlenir. PVC petek dolgular +55ºC ye kadar olan nispeten temiz sularda deformasyona uğramadan performanslı bir şekilde çalışabilir. Daha yüksek sıcaklık veya kirli, yağlı sular ile çalışılacak ise PP bigudi tip dolguya geçilmektedir.

soğutma kulesi
soğutma kulesi dolgu malzemesi

soğutma kulesi
soğutma kulesi dolgu malzemesi

soğutma kulesi
soğutma kulesi dolgu malzemesi

3 – Soğutma Kulesi Damla Tutucu (ELİMİNATÖR)

Soğutma kulesi ünitesinden ısı yüklenmiş olarak çıkan havanın içinde sürüklenmiş su zerreciklerini havadan ayırmak için, dağıtım borusunun üzerine eliminatör monte edilmiştir. Özel olarak dizayn edilmiş olan bu eliminatörler hava içinde sürüklenerek geçen su zerreciklerini maksimum düzeyde tutarak su kaybını minimum seviyeye indirir. Kule dizaynı ve hava debisine bağlı olarak sürüklenme kaybı su debisinin %0,02 seviyelerinde gerçekleşmektedir. Eliminatörler PVC den mamul olup dalgalı bıçak veya hücresel tipte kullanılmaktadır.

soğutma kulesi
soğutma kulesi damla tutucu

soğutma kulesi
soğutma kulesi damla tutucu

4 – Su Dağıtım Sistemi

Soğutma kulesi dağıtım sistemi ana kollektör, tali borular ve fıskiyelerden oluşmaktadır Dönüş suyunun dolgu malzemelerinin üzerine pülverize bir şekilde dağıtımını sağlar. Soğutma kulesi dolgu malzemelerinin tüm yüzeylerini homojen olarak ıslak tutabilmek için dağıtım borusuna uygun aralıklar ile fıskiyeler yerleştirilmiştir. Dağıtım boruları PVC, fıskiyeler ise PP malzemeden imal edilmektedir. Dönüş suyu sıcaklığına göre farklı dayanımdaki malzemelerden imal edilmiş ekipmanlar kullanılır.

soğutma kulesi
soğutma kulesi su dağıtım sistemi

soğutma kulesi
soğutma kulesi su dağıtım sistemi

İMAS SOĞUTMA KULESİ ÜRÜNLERİNİ DETAYLI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ…


5 – Soğutma Kulesi Fan & Motor
Aksiyal fanlı su soğutma kulelerinde poliamid esaslı plastik kanatlı veya alüminyum profil kanatlı aksiyal fanlar kullanılmaktadır. Fan kanatları sessiz çalışacak şekilde dizayn edilmiş olup kanat açıları ayarlanabilirdir. Fan tahriki direkt akuple olduğunda IP56 sınıfına sahip motorlar kullanılmaktadır. Elektrik motorları toza ve her yönden gelebilecek şiddetli su püskürtmesine karşı korumalıdır. Bunlar haricinde kule modeline göre kayış kasnak tahrikli aksiyel fanlar ve radial fanlarda kullanılmaktadır. Bu tip üretimlerde motorlar üzerine koruma sacı bulunmaktadır.

soğutma kulesi
soğutma kulesi fan

soğutma kulesi
soğutma kulesi fan

soğutma kulesi
soğutma kulesi motor

soğutma kulesi
soğutma kulesi motor

6 – Soğutma Kulesi Serpantin
Kapalı kule sisteminde bulunan serpantin boru demeti şeklinde olup kule boyunca uzanmaktadır. İstenilen kapasite ve kule modeline göre serpantindeki boru dizilimleri ve malzemesi değişmektedir. İmas AŞ ağırlıklı olarak bakır borudan serpantinler kullanmakta ve kendi bünyesinde imal etmektedir.

soğutma kulesi
soğutma kulesi

Soğutma Kulesi Kullanım Alanları

Su soğutma kulesi kimya, plastik, orman ürünleri, döküm, demir çelik, çimento, deri, kağıt, gıda,cam sanayi gibi birçok endüstriyel tesiste makine ve ekipman soğutmasında direkt olarak kullanılmaktadır. Daha soğuk proses suları elde edilmesi gerektiğinde chiller gruplarının kondanser soğutması için kuleler kullanılmaktadır. Klima ve konfor uygulamalarında da özellikle hastane, otel, residance, havalimanı gibi tesislerde, chiller gruplarının kondanser soğutması soğutma kuleleri tarafından yapılmaktadır.

Soğutma Kulesi Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kuleler yaş termometre sıcaklığına göre çalışan cihazlar olduğundan istenilen soğuk su sıcaklığının bir sınır değeri vardır. Bu sınır, teoride yaş termometre sıcaklığıdır ancak bu tip bir kule çok büyük ölçüler gerektireceğinden ticari değildir. Pratikte kuleler yaş termometre sıcaklığına 3C yaklaşıma kadar performanslı olarak çalışabilmektedir. Bunun ile birlikte yaş termometre sıcaklığı değişken olduğundan kule kapasitesi de değişkenlik gösterir, yani aynı kulenin mevsime ve bulunduğu yere göre performansı farklılık gösterir. Bu yüzden soğutma kulesi tasarımları şartların en zorlayıcı olduğu yaz aylarındaki dizayn şartlarına göre yapılır. Aşağıda bazı illerin yaz ve kış dizayn şartları verilmiştir.

soğutma kulesi
soğutma kulesi

İMAS SOĞUTMA KULESİ ÜRÜNLERİNİ DETAYLI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ…